V obravnavi

Veljavni akti


Objave v uradnem listu

DatumNaslov
28.09.2001 Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic pozebe in neurja s točo v letu 2001 v Občini Brežice
21.09.2001 Sklep o ukinitvi javnega dobra in sklep o vzpostavitvi javnega dobra na območju Občine Brežice
17.09.2001 Program priprave zazidalnega načrta Čatež-Savska pot
17.09.2001 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
07.09.2001 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za napajalni plinovod Krško-Brežice in spremembe in dopolnitve PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
1


LetoMesec
201912345678910
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
 
Izpis vseh sporočil