Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice

Datum: 09.10.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave