Gospodarske javne službe

DatumNaslov
23.09.2016Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
22.07.2016Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
22.07.2016Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
09.05.2016Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo
09.05.2016Cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
08.01.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
28.12.2015Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
28.12.2015Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
28.12.2015Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
03.07.2015Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
03.07.2015Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
05.06.2015Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
09.12.2013Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
19.07.2013Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
21.01.2013Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
21.01.2013Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1 23