DatumNaslov
21.01.2013Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadko
08.10.2012Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
08.10.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
13.07.2012Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
18.05.2012Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
17.02.2012Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
14.02.2012Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
21.12.2011Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
02.11.2011Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
28.10.2011Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
28.10.2011Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
21.10.2011Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
05.08.2011Sklep o Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Brežice
15.03.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
04.02.2011Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Brežice« v obliki koncesijskega javno-za
09.07.2010Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
09.07.2010Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
<< 12 3