Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Datum: 21.01.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave