Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

Datum: 21.01.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave