Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)

Datum: 09.12.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave