Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Datum: 28.12.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave