Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)

Datum: 28.12.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave