Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo

Datum: 09.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave