Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Datum: 22.07.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave