Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice

Datum: 26.04.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave