Javni zavodi

DatumNaslov
15.12.2016Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
16.10.2015Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
22.05.2015Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
08.05.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
13.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
13.06.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
31.05.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
31.05.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
26.04.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
18.12.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice
18.12.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
16.11.2012Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
1 2