Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki

Datum: 18.12.2012
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave