Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice

Datum: 13.03.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave