Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice

Datum: 08.05.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave