Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Datum: 16.10.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave