Kultura in kulturna dediščina

DatumNaslov
06.02.2017Lokalni program kulture Občine Brežice 2015-2019
24.01.2017Letni program na področju kulture za leto 2017
08.11.2016Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice
28.10.2016Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice
23.05.2016Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas – Cerkev sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena
13.03.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
29.12.2014Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Velika Dolina – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
13.06.2014Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
13.06.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
06.12.2013Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena
06.12.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
07.09.2012Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
03.10.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
15.04.2011P O P R A V E K Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Martina v Velikih Malencah za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah ob Krki za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Krški vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.03.2011Odlok o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
1 23