DatumNaslov
19.10.2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena
19.10.2009 Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Vida na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
20.10.2008 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Mostec – Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Andreja na Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha za kulturni spomenik lokalnega pomena
25.07.2008 Odlok o razglasitvi Orešje na Bizeljskem – Cerkev sv. Marije Magdalene za kulturni spomenik lokalnega pomena
30.01.2008 Odlok o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
07.09.2007 Odlok o razglasitvi Kelharjevega toplarja za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
09.09.2005 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
02.09.2005 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa na Cirniku za kulturni spomenik lokalnega pomena
02.09.2005 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Ponikvah za kulturni spomenik lokalnega pomena
02.08.2004 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Stankovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
02.08.2004 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Pišecah z župniščem za kulturni spomenik lokalnega pomena
03.06.2004 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena
<< 12 3