Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena

Datum: 25.03.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave