Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena

Datum: 25.03.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave