Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik

Datum: 06.12.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave