Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice

Datum: 13.06.2014
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave