Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik

Datum: 13.03.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave