Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas – Cerkev sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena

Datum: 23.05.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave