P O P R A V E K Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

Datum: 15.04.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave