Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Datum: 16.11.2012
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave