Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Brežice

Datum: 20.02.2007
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave