Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Datum: 16.07.1999
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave