Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih

Datum: 22.12.2014
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave