Ostalo

DatumNaslov
08.11.2016Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice
08.11.2016Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice
23.09.2016Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bizeljsko
23.09.2016Odlok o preimenovanju dela ulice »Trg izgnancev« v naselju Brežice
22.04.2016Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice
09.11.2015Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
16.10.2015Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice
05.06.2015Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice
05.06.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
22.05.2015Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
30.10.2014Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
24.06.2011Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice
04.02.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
24.12.2010Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
09.08.2010Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov
09.02.2010 Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
22.12.2009 Odlok o oglaševanju v Občini Brežice
09.10.2009Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
29.05.2009 Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
18.07.2008Odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
1 2