Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

Datum: 09.08.2010
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave

Grafična priloga.