Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Datum: 04.02.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave