Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice

Datum: 24.06.2011
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave