Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Datum: 30.10.2014
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave