Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice

Datum: 16.10.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave