Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah

Datum: 09.11.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave