Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Datum: 24.12.2010
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave