Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)

Datum: 16.11.2012
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave