Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Datum: 16.11.2012
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave