Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice

Datum: 06.12.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave