Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

Datum: 11.12.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave