Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Datum: 15.12.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave