Prostor

DatumNaslov
07.04.2017Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
31.03.2017Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497
20.01.2017Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60
23.12.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče
20.12.2016Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193
20.12.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
23.09.2016Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259
23.09.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh
20.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1
20.06.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143
20.06.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143
20.06.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09
17.06.2016Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti
06.05.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
23.02.2016Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
19.02.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
23.12.2015Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04
23.12.2015Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova
16.10.2015Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
1 2