Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

Datum: 16.10.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave