Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04

Datum: 23.12.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave