Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

Datum: 19.02.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave