Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247

Datum: 23.02.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave