Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09

Datum: 20.06.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave