Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143

Datum: 20.06.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave